Bestuursleden bij afscheid oud-wethouder Velthoven

7469Een delegatie van ons bestuur was gisteravond in het gemeentehuis aanwezig bij de afscheidsreceptie van oud-wethouder Joop Velthoven. De contacten met het college van B & W, en dus ook met Dhr. Velthoven, zijn altijd positief en constructief. Joop Velthoven beloofde om toch zeker nog eens naar een van onze vele concerten te komen luisteren en dankte de bestuursleden voor hun attente aanwezigheid.

 

Posted in Nieuws | Leave a comment

Verzamelen spullen rommelmarkt kan beginnen!

7465Inzamelen spullen rommelmarkt (zondag 7 september) kan beginnen! Kees Jacobs heeft een deel van zijn loods tijdelijk beschikbaar gesteld, dit in afwachting van de definitieve vergunning voor plaatsing van een opslagcontainer achter ‘De Poort’. Aanleveren kan bij Kees, na telefonische afspraak 06-54366246, Kardinaal van Rossumstraat 95 (ingang via Torenstraat). Zegt het voort, zegt het voort! Gun uw spullen een tweede ronde! Zo zorgen we gezamenlijk weer voor een mooie opbrengst voor onze vereniging.

Posted in Nieuws | Leave a comment

Geen repetities in de carnavalsweek

Komende week (3 t/m 7 maart) vervallen alle repetities vanwege de carnavalsvakantie. Voor wie van toepassing fijne vakantie en wie gaat feesten: veel plezier! PeeLoof

Posted in Nieuws | Leave a comment

Bedankje van Carnavalsstichting ‘De Peeënstekers’

7461Jarenlang heeft ons harmonieorkest deelgenomen aan het carnavalsevenement ‘Groot Peejenlands Gala Concert’ (GPGC). De organiserende stichting heeft enige tijd geleden besloten een andere invulling aan deze avond te geven. Als dank voor de succesvolle bijdrage van ons harmonieorkest ontving onze voorzitter afgelopen zaterdag, uit handen van Prins Andreo LIII, een bloemetje en een flesje schrobbelaer.

 

Posted in Nieuws | Leave a comment

Eerste Muziekkantje 2014 in de brievenbus

7460Deze week ontvangen onze leden, donateurs en sponsors weer het verenigingsblad ‘t Muziekkantje in de brievenbus. In deze eerste editie van 2014 oa een kort verslag van de algemene ledenvergadering en een oproep voor vrijwilligers Oranjeparkfestival. De redactie wenst u veel leesplezier.

 

 

Posted in Nieuws | Leave a comment

Wij feliciteren Rolf Rombouts

7459Rolf, dirigent van onze jeugdorkesten, is deze week gestart als dirigent van Koninklijke Muziekvereniging ‘Harmonie’ Oosterhout. Rolf blijft daarnaast ook gewoon dirigent van onze jeugdafdeling. Hij dirigeert ook de Fanfare van Muziekvereniging St. Martinus uit Achtmaal en hij maakt deel uit van ‘Pater Moeskroen’. Wij feliciteren Rolf en wensen hem succes met deze nieuwe uitdaging.

 

Posted in Nieuws | Leave a comment

Inleveren kopij voor Het Muziek-kantje

Beste leden, tot en met aanstaande donderdag kun je kopij inleveren voor ons verenigingsblad ”t Muziek-kantje’. Dus heb je wat te melden, klim in de pen of achter het toetsenbord en stuur het in naar muziekkantje@musissacrum.com. Bedankt namens de redactie.

Posted in Nieuws | Leave a comment

Menno Tjeerdsma nieuw bestuurslid

7450Gisteren is tijdens een goed bezochte Algemene Ledenvergadering (ALV) Menno Tjeerdsma gekozen als bestuurslid. Menno zal zich specifiek gaan bezig houden met fondsenwerving en projecten. Frank Rombouts (activiteiten) en Kees Broeders (voorzitter) zijn herkozen in het bestuur. Henk Snijders heeft afscheid genomen van zijn bestuurstaken. Henk heeft zich het afgelopen jaar ingezet in mbt de procedure nieuwe dirigenten en de jubileumcommissie, bij de laatste commissie blijft Henk betrokken. Onder applaus ontving Henk als dank voor zijn inzet een flesje wijn. Het was voor de vereniging de eerste ALV in de nieuwe locatie, De Poort.

Posted in Nieuws | Leave a comment

Jubileumboek Musis Sacrum 2015

7426 (1)7427 7428s

 

 

 

 

 

Musis Sacrum werd officieel opgericht in 1840, dus de oudste en enige koninklijke vereniging binnen onze gemeente viert in 2015 haar 175-jarig jubileum. Natuurlijk is dit een mijlpaal, die niet ongemerkt voorbij zal gaan. Naast de nodige muzikale en feestactiviteiten wil een speciale commissie het jubileum opluisteren met een boek. Deze uitgave, die op voorhand een prachtexemplaar lijkt te worden, zal worden gevuld met informatie uit het eigen archief van Musis Sacrum. Helaas hebben niet alle archiefstukken de diverse verhuizingen uit het verleden overleefd. Daarom is de commissie op zoek naar bruikbare materialen uit het verleden. Vooral van de periode vóór de huisvesting in de Julianastraat (1981) zoeken wij materiaal. Heeft u historische foto’s van Musis? Statiefoto’s van orkesten, foto’s van voormalige repetitielokalen, van optredens in zaal of op straat? Of heeft u andere, waardevolle aanvullingen voor onze vereniging? Wij zijn zeer benieuwd naar uw spulletjes, en, indien niet in ons bezit, zouden wij ze graag van u willen lenen, om ze professioneel te laten inscannen. Wij zullen de foto’s of documenten met zorg behandelen. Na het inscannen worden uw materialen natuurlijk aan u terugbezorgd door één van onze commissieleden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cris Schaap, bij voorkeur via mail: contact@musissacrum.com

Posted in Nieuws | Leave a comment

Jubilarissen gehuldigd tijdens nieuwjaarsconcert

7429De eerste zaterdag in het jaar is traditiegetrouw de dag van het nieuwjaarsconcert van onze vereniging. Alle orkesten speelden een kort programma. Voor de pauze werden vijf jubilarissen gehuldigd. Dit concert was het eerste optreden voor de twee nieuwe dirigenten, Ad van Groesen (VLO) en Robert van Enschot (Harmonieorkest).

Posted in Nieuws | Leave a comment