Jeugdpagina

Op deze jeugdpagina worden alle informatiebrieven met betrekking tot de jeugd van Musis Sacrum geplaatst. Onder elke informatiebrief staat standaard de agenda van de komende activiteiten. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u rechtstreeks mailen met de jeugdcommissie, via musissacrumjeugd@musissacrum.com


Algemene informatie

We wensen jullie het komende schooljaar veel plezier bij alle repetities en activiteiten. Probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Als er dingen zijn die je wil bespreken, dan kun je daarvoor bij de jeugdcommissie terecht. Deze commissie is er speciaal voor jullie.

Afdelingsvertegenwoordiger is Caroline van Dongen (06-28931825).

Musiceren
Muziek maken doe je samen, als veel leden niet in de gelegenheid zijn te komen, dan kan een optreden niet doorgaan. Op het laatste moment is het echter niet mogelijk optredens te annuleren.
Het is niet leuk voor de andere leden die wel aanwezig zijn een optreden te verzorgen met een te kleine bezetting.
Voor repetities geldt dat ze eigenlijk net zo belangrijk zijn als een optreden. Zonder repetitie is er geen goed optreden mogelijk. Tijdens de repetitie leer je van elkaar en hoor je van elkaar wat ieder speelt.

Instrumenten
We willen jullie vragen voorzichtig om te gaan met je eigen instrument en met instrumenten van andere leden. Ben je klaar met een optreden, ruim je instrument dan op en zet je koffer gesloten op een veilige plaats. Tevens is het verstandig je standaard te voorzien van je naam. Vragen over een eventueel gehuurd instrument worden behandeld door Harrie Heusschen (0162-321479).

Activiteiten
De Jeugdcommissie organiseert muzikale en niet-muzikale activiteiten. Als je leuke ideeën hebt, geef dit dan aan ons door.
Als je een bepaalde activiteit erg leuk vond of waren er verbeterpunten, laat het ons dan ook weten.
De jeugdleden ontvangen een aantal keer per jaar een overzicht waarop de activiteiten voor de komende periode vermeld staan.

Afmelden
Uiterlijk twee weken voor een optreden ontvang je een brief met aanvullende informatie. In deze brief staat een ‘uiterste’ datum waarvoor je je moet afmelden als je niet aanwezig kunt zijn. We werken met zo’n ‘uiterste’ datum, omdat in het verleden jeugdleden zich regelmatig een aantal dagen voor het een optreden of extra repetitie nog afmeldden. Het regelen van vervanging of het annuleren van de activiteit wordt dan erg lastig.
Afmeldingen voor de optredens geef je door aan Caroline en voor de extra repetities doe je dat bij Rolf (06-50896198). Ook voor het afmelden van de wekelijkse repetitie moet je Rolf berichten.
Afmelden is enkel mogelijk middels een gesprek of voicemail-bericht. Dus niet via een ander jeugdlid, geen sms, geen hyves- twitter- facebook- of msn-bericht en geen e-mailbericht, etc.

Kleding
Voor een optreden wordt verwacht dat je de paarse polo van Musis draagt en een eigen blauwe spijkerbroek. Verder geen sjaals, gilletjes oid over je polo daragen. Onze voorkeur gaat uit naar schoenen in een donkere kleur, liefst effen zwart.
De polo blijft eigendom van de vereniging, maar wordt wel mee naar huis genomen.

Doorstroom
Eenmaal per jaar, aan het einde van het schooljaar, overleggen de dirigent, de afdelingsvertegenwoordiger en de voorzitter van de jeugdcommissie welke leden door kunnen stromen naar een volgend orkest. Wij houden hierbij ook rekening met de mening van de docenten van het Kunstpodium.
Het kan voorkomen dat aan het begin van het nieuwe kalenderjaar leden doorstromen naar andere orkesten. Dit heeft dan vaak te maken met geplande grotere evenementen of optredens (wat dus meer voorbereiding vraagt).
Wij stellen ouders in de gelegenheid van gedachten te wisselen over de voortgang van hun zoon of dochter bij Musis Sacrum. Hiervoor ontvangt u t.z.t. een uitnodiging.
Tenslotte willen wij nog verwijzen naar de site www.musissacrum.com. Hierop vind je de meest recente informatie omtrent optredens of activiteiten, evenals foto’s.
We hebben tevens een eigen jeugdpagina op de website. U vindt hier ook de informatiebrieven.
Het verenigingsblad, het Muziekkantje, heeft een jeugdpagina waar foto’s, verslagen en andere leuke informatie te vinden is. Ook dit schooljaar zullen we leden van de Jeugdafdeling benaderen voor het schrijven van een verslagje of een andere waardevolle bijdrage. Eigen initiatief moedigen we aan.
De Jeugdcommissie heeft een eigen e-mailadres waar u terecht kunt voor vragen en/of opmerkingen:musissacrumjeugd@musissacrum.com.

Zijn er nog vragen en/of opmerkingen, dan horen wij die graag.

Met muzikale groet,
Caroline van Dongen,
Jeugdcommissie Musis Sacrum.

***

Agenda 2015 Jeugdafdeling
zondag                 26-04-2015         Oranjepark festival met jeugdorkest – Park Vredeoord
zondag                 31-05-2015         Dag van het park m.m.v. jeugdorkest & de Stormvogels – Park Vredeoord
vrijdag                 12-06-2015         Receptie/reünie/jubileumboekpresentatie 175 jaar Musis – Cammeleur
zaterdag              13-06-2015         ‘De Muziekfabriek’ m.m.v. jeugdorkest – kindervoorstelling 4-10 jr – Cammeleur
donderdag          16-07-2015         Steenblazen m.m.v alle afdelingen in de Poort
zondag                 06-09-2015         Rommelmarkt m.m.v. alle afdelingen in de Poort
zaterdag              19-09-2015         Jeugd-doe-dag (niet muzikale activiteit voor jeugd Musis)
zondag                 15-11-2015         Bezoek van Sinterklaas aan Musis in de Poort
zondag                 22-11-2015         Urban Style Festival (cross-over project door en voor de jeugd)
zondag                 13-12-2015         Muziekworkshop m.m.v alle (oud)leden – Cammeleur
vrijdag                 18-12-2015         Slotfeestavond

Agenda 2015 Jeugdafdeling
zaterdag              02-01-2016         Nieuwjaarsconcert m.m.v. alle afdelingen


***