Informatie

Opleiding en begeleiding
Om een redelijk muzikaal niveau te bereiken en te handhaven, acht de muziekvereniging het erg belangrijk dat de leden muziekles volgen aan het KunstPodium (voorheen Muziekschool Dongen, Gilze – Rijen), of op enigerlei andere wijze muziekles volgen. De vereniging onderhoudt met de muziekschool contacten en coördineert de aanmeldingen van de leden. Voor de leden van onze vereniging wordt de opleiding aan het KunstPodium gedeeltelijk gesubsidieerd door de Gemeente Dongen. Ook binnen de vereniging zijn leden die leerlingen de nodige kennis bijbrengen om te kunnen spelen in een van de afdelingen.

Instrumenten en uniformen
Onze muziekvereniging zal nieuwe leden, indien mogelijk, voorzien van een instrument. Als er geen instrument voorradig is zal het nieuwe lid hier zelf voor moeten zorgen. De vereniging kan hier uiteraard bij bemiddelen. Wel wordt van een lid verwacht dat hij/zij een instrument dat in bruikleen is zorgvuldig zal behandelen. Reparatiekosten zijn in het algemeen voor rekening van de vereniging. Hiervoor is vooraf toestemming nodig van het bestuur, die tevens een reparateur zal aanwijzen. Uiteraard zijn de reparatiekosten als gevolg van onzorgvuldige behandeling voor rekening van het lid zelf. Voor het in bruikleen nemen van een instrument zal een bijdrage aan het instrumentenfonds betaald moeten worden.

Overige activiteiten
Elk jaar organiseert Musis Sacrum een rommelmarkt en de vereniging doet mee aan de door de Gemeente Dongen georganiseerde oud-papieractie. De vereniging kent een Jeugdcommissie die zich inzet om naast het maken van muziek nog andere gezellige activiteiten te organiseren voor de jeugd. Op deze site kunt u een overzicht vinden van alle geplande activiteiten van Musis Sacrum.