Onderzoek naar fusie met Aurora en Esther Slangen nieuw bestuurslid

2016 ALVTijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen dinsdag is Esther Slangen gekozen tot bestuurslid, Esther gaat het secretariaat op haar nemen. De bestuursleden Sigrid van Beek en Frank Rombouts waren beiden aftredend en niet herkiesbaar. Voorzitter Kees Broeders bedankte hen voor hun inzet en zij ontvingen naast een mooi boeket een dinerbon.
Verder heeft de vergadering unaniem ingestemd met een onderzoek naar de haalbaarheid van een fusie met onze muziekcollega’s van Harmonie Aurora. Een historisch besluit. Er worden een aantal commissies cq werkgroepen met leden uit beide verenigingen samengesteld.
De leden worden via nieuwsbrieven geïnformeerd omtrent de vorderingen van deze commissies. Het tijdspad waar aan gedacht wordt is twee tot vier jaar.

Comments are closed.