Nieuwjaarsconcert grandioze start jubileumjaar

Het nieuwjaarsconcert, traditioneel op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar, had een extra feestelijk tintje dit jaar. Het was de start van ons jubileumjaar, 175 jaar Musis Sacrum, en er werden ook maar liefst twaalf jubilarissen gehuldigd. Het jeugdorkest olv Rolf Rombouts trad als eerste op, gevolgd door het Volwassenen Leerlingen Orkest olv Ad van Groesen. Hierna werden de tienjarige jubilarissen gehuldigd (Lisa Asselman, Kees Broeders, An van Dongen, Annemiek Kimenai, Ria Kools, Conny Snijders, Henk Snijders en Timo Schaap). Alvorens dat het harmonieorkest het programma vervolgde werden Rolf Rombouts, Caroline van Dongen (beide 25 jaar) en Gerard Kerkhofs (40 jaar) gehuldigd. Aan het slot van het programma werd ons erelid Kees van Dongen door Joop van de Meulenreek (voorzitter Brabantse Bond Muziekverenigingen) gehuldigd voor zijn 80 jarig lidmaatschap, hij ontving een erepenning en oorkonde. Uit handen van voorzitter Kees Broeders ontving de jubilaris ook nog een prachtig fotocollage. Na afloop was er nog een gezellig naborrel in de foyer.

Comments are closed.