Menno Tjeerdsma nieuw bestuurslid

7450Gisteren is tijdens een goed bezochte Algemene Ledenvergadering (ALV) Menno Tjeerdsma gekozen als bestuurslid. Menno zal zich specifiek gaan bezig houden met fondsenwerving en projecten. Frank Rombouts (activiteiten) en Kees Broeders (voorzitter) zijn herkozen in het bestuur. Henk Snijders heeft afscheid genomen van zijn bestuurstaken. Henk heeft zich het afgelopen jaar ingezet in mbt de procedure nieuwe dirigenten en de jubileumcommissie, bij de laatste commissie blijft Henk betrokken. Onder applaus ontving Henk als dank voor zijn inzet een flesje wijn. Het was voor de vereniging de eerste ALV in de nieuwe locatie, De Poort.

Comments are closed.