Historie herleeft met dauwtrappen

IMG_0282Ter gelegenheid van ons jubileumjaar is vandaag een oude traditie weer opgepakt door de activiteitencommissie: het dauwtrappen. Vanaf half zeven verzamelden deze ochtend de leden van het harmonieorkest en het volwassenen leerlingenorkest zich in ons verenigingsgebouw De Poort. De weergoden waren ons goedgezind, zodat we met een heerlijk zonnetje zo rond de klok van 07.00 uur vertrokken. De harmonie verzorgde de muzikale klanken, de leden van het vlo en overige geïnteresseerden gingen enthousiast mee van start.  Gekozen was een rondgang door Dongen met enkele stops. Om kwart voor negen arriveerden we weer bij De Poort, waar de vrijwilligers van de barcommissie het overheerlijke ontbijt al klaar hadden staan.
Na het ontbijt werd er een plaatsje gezocht in de naastgelegen Laurentiuskerk voor een viering van woord en communie, hier verzorgde het VLO de muzikale invulling. Er werden een vijftal muziekstukken ten gehore gebracht. Pastor Gerard Oostveen stond uitgebreid stil bij het bijzondere jubileumjaar. De voorzitter ontving namens de Parochie Dongen en Klein Dongen Vaart een mooie kaars om deze bij passende festiviteiten te laten branden. Het was een mooie verenigingsochtend welke, gezien het enthousiasme, misschien een vervolg krijgt. Het bestuur bedankt de deelnemers en vrijwilligers voor het welslagen van deze activiteit.

Comments are closed.