Bestuursleden aanwezig bij ledenvergadering BBM

7495Vanavond was ons bestuur vertegenwoordigd bij de eerste Algemene Ledenvergadering van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM). Deze bond is een fusie van de KNFM Noord-Brabant en de Brabo. Joop van de Meulenreek werd gekozen tot voorzitter van de BBM. Voorts werd de nieuwe website en facebook-pagina geïntroduceerd. Tijdens het agendapunt ‘Samenspraak’ was er door de aanwezige gelegenheid om met het bestuur van gedachte te wisselen over wat de speerpunten zouden moeten zijn van de bond. Educatie en binding van de jeugd kwam hierbij met stip bovenaan. Ons bestuur wenst de het BBM-bestuur veel succes toe.

Comments are closed.