Aurora en Musis Sacrum gaan definitief fuseren

De fusie tussen Koninklijke Muziekvereniging Musis Sacrum en Harmonie Aurora gaat definitief door. De leden van beide verenigingen hebben tijdens een speciale ledenvergadering op woensdag 6 september het licht op groen gezet. Aurora en Musis Sacrum gaan samen verder onder de nieuwe naam Koninklijke Muziekvereniging Dongen. 81% van de leden had z’n voorkeur voor deze naam uitgesproken, nadat alle leden de kans hadden gekregen een nieuwe naam te bedenken.

Koninklijke Muziekvereniging Dongen gaat officieel per 8 januari 2018 van start.

Musis Sacrum zal op zaterdag 6 januari voor de laatste keer als zelfstandige vereniging haar traditionele nieuwjaarsconcert verzorgen. Harmonie Aurora gaat in oktober nog een keer op concertreis naar Berlijn en geeft op  9 december haar laatste concert onder deze naam.

In de nieuwe vereniging zijn de harmonieorkesten van Aurora en Musis Sacrum samengevoegd tot één groot harmonieorkest. Het huidige VLO ( het Volwassenen Leerlingen Orkest) van Musis Sacrum   blijft als apart orkest bestaan, net als het huidige jeugdkorkest van Musis Sacrum.

Het fusieproces is in 2015 al van start gegaan. Een stuurgroep en een aantal werkgroepen van leden van beide verenigingen hebben de fusie stap voor stap vorm gegeven. In de aanloop naar de fusie hebben de muzikanten van beide verenigingen al een aantal malen gezamenlijke uitvoeringen gegeven.

Comments are closed.