Algemene Ledenvergadering fusievoorstel Musis Sacrum en Aurora

Alle leden, ereleden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden worden van harte uitgenodigd tot het bijwonen van deze bijzondere Algemene Ledenvergadering (ALV) in De Poort, met het belangrijke onderwerp fusievoorstel met harmonie Aurora op de agenda.

Op hetzelfde moment vindt bij harmonie Aurora ook een ALV plaats. Het belang van een goede opkomst is groot. Om deze beslissing te kunnen nemen is een opkomst nodig van tenminste 2/3 van de leden van beide verenigingen en is aansluitend een “ja” nodig van tenminste 2/3 van de aanwezige leden. Mocht het aantal aanwezig leden onder het vereiste minimum van 2/3 blijken te zijn, dan zal de vergadering worden gesloten. Eén uur na het officiële aanvangstijdstip van de vergadering zal opnieuw tot opening van vergadering worden overgegaan. Door deze methode vervalt de eis van de minimale opkomst, waardoor in elk geval een geldig besluit kan worden genomen op 6 september 2017.

Comments are closed.