Persbericht mbt erelidmaatschap Kees Jacobs

Tijdens Algemene Ledenvergadering Musis Sacrum
Kees Jacobs benoemd tot erelid
Afgelopen dinsdag werd in het ‘verenigingsgebouw’ van de Koninklijke Muziekvereniging Musis Sacrum (JC de Poort) de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Tegen het einde van deze prima bezochte vergadering nam voorzitter Kees Broeders het woord voor een extra agendapunt. “Het is al een bijzonder jaar vanwege het 175-jarig jubileum, maar we gaan het nog extra bijzonder maken”, aldus Broeders. Het extra agendapunt bestond uit een voordracht voor een erelidmaatschap van Kees Jacobs. Onder luid applaus werd dit voorstel unaniem door de vergadering aangenomen.  Kees is het vijfde erelid van de vereniging, hij heeft gezelschap van Marianne Beex, Cees van Dongen, Joke Peeters en Frank Rombouts.

“Kees, jij bent dit jaar al 23 jaar lid van onze muziekvereniging en musiceert in twee orkesten, het harmonieorkest en volwassenen leerlingenorkest”, leidde de voorzitter de argumentatie in. Naast het muziek maken is Kees Jacobs ook een vrijwilliger waar menig vereniging jaloers op kan zijn, Musis is er super blij mee. In zijn begin jaren bij de vereniging heeft Kees nog deel uitgemaakt van het bestuur, daarnaast is hij jaren de beheerder van het oude verenigingsgebouw aan de julianastraat geweest. De vereniging kon ook altijd een beroep op hem doen als er wat vervoerd moest worden, met name slagwerk. Hij stelde belangeloos de bedrijfsbusjes van zijn schildersbedrijf ter beschikking. Voor allerlei hand- en spandiensten kan de vereniging een beroep op Kees doen, hij staat altijd klaar. Kees is voor de vereniging de coördinator naar de gemeente toe met betrekking tot het oud-papier ophalen, hij deelt de roosters in zodat de vrachtwagen op de ophaaldagen altijd voldoende bemenst is. Belangrijk voor de broodnodige inkomsten. Samen met zijn broer Frans heeft hij er voor gezorgd dat de verhuizing naar de Gasthuisstraat soepel verliep. Zij hebben de complete inrichting van de twee instrumentenopslagruimten voor hun rekening genomen en om niet te vergeten het oude verenigingsgebouw, de schoenmakersvakschool, aan de julianastraat mee leeg te halen. Maar Kees heeft zich vooral ontpopt als ‘Mister Rommelmarkt’. Toen Musis met de verhuizing naar ‘de Poort’ even zonder opslagruimte voor de spullen kwam te zitten, kon de vereniging ‘gewoon’ gebruik maken van zijn loods. Door zijn gedrevenheid lukt het altijd weer om op de eerste zondag in september voldoende spullen te hebben voor de verkoop en zodoende ook de kassa van de vereniging te vullen. Hij heeft hierbij een gevleugelde uitspraak “Agge niks doet, hedde ok niks”. Hij prijst als echte veilingmeester de ‘topstukken’ extra aan, om er zo het maximale er uit te halen. Als lid van de activiteitencommissie zijn heel wat activiteiten en evenementen mede dankzij de inzet van Kees tot een goed einde gebracht. In 2013 is hij lid geweest van de benoemingscommissie voor een nieuwe dirigent, Kees heeft daar toen een constructieve bijdrage aan geleverd. Kees speelt bij twee orkesten en is zodoende ook veel bij de vereniging. Twee keer in de week zet hij de stoelen voor de repetitie klaar en met het opruimen helpt hij ook mee. En na zijn ‘verplichte’ rookpauze is Kees aanwezig bij de bar, voor de gezellig nababbel, waarbij hij niet kijkt op een rondje meer of minder. Voorzitter Broeders sloot af met: “Kees, jij bent de olie in de raderen van onze vereniging, jij kan met iedereen opschieten en je staat altijd klaar. Kees jij bent een Musis-man in hart en nieren”. Hierna ontving het kersverse erelid een oorkonde en een mooie bos bloemen, onder luid applaus van de aanwezige leden. Het was wederom een bijzonder moment in het jubileum jaar van deze koninklijke vereniging.

Comments are closed.