Inleveren kopij Muziekkantje

Je kunt voor vrijdag een artikeltje insturen voor ons verenigingsblad ‘t Muziek-kantje ([email protected]). Klim in de pen en zorg voor een creatieve bijdrage voor het verenigingsblad. Namens de redactie bedankt voor de input.

Comments are closed.